Formål

Foreningens formål er gennem fællesskab og socialt samvær at imødekomme interesse for kulturelle emner.

Som medlem kan optages enhver, som er fyldt 60 år, og som har ellerhar haft sit virke ved læreruddannelsen i Århus eller dertil knyttede institutionersamt disses nuværende eller efterlevende ægtefæller.
Medlemskab ophører ved personlig udmeldelse eller ved udeblevet betaling af kontigent tre kalenderår i træk.