Årsprogram

Foredrag og rundvisning på VIA Campus C d. 18. februar 2020

Kl. 13.45-14.30:

Rundvisning på VIA med Kirsten Bangsgaard, med et kig på den kunst, som er skabt til VIA

Mødested ved hovedindgangen/ B bygningen, hvor kantinen er.

14.30 -17.00Foredrag ved Henrik Hagemann: Min tid som spion.   Lokale E.2.12   

Henrik Hagemann, rektor på Marselisborg seminarium indtil 1984 og fra 1984-2009 generalsekretær for Nordisk Råd, fortæller om perioden omkring jerntæppets fald i 1990, hvor de nordiske lande gjorde en stor indsats for at hjælpe de baltiske lande Estland, Letland og Litauen fri af Sovjetunionen. Centralt i dette arbejde var Nordisk Råd.

Der vil være tid til spørgsmål og kommentarer  – og ikke mindst kaffe og kage!

Tilmelding til ovenstående til Kirsten Bangsgaard  senest 11/2 kirstenbangsgaard@gmail.com

Ved tilmeldingen bedes I tilkendegive om I både ønsker rundvisning og foredrag – eller kun foredrag / rundvisning

 

 

 

 

Indbydelse til ordinær generalforsamling i Seniorforeningen 17#

Tirsdag d. 17. marts kl 10-12 på ’Folkestedet’ Carl Blochs gade 28. 8000 C

 

I henhold til vedtægterne er dagsordenen som følger:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant samt i lige år revisor
  5. Drøftelse af forslag til fremtidige arrangementer
  6. Evt

Som sædvanligt serveres der kaffe / the og rundstykker med pålæg / ost til generalforsamlingen

 

Efter generalforsamlingen har vi kl. 12.30 arrangeret en rundvisning på ARoS med temaet ’Kunst som debatskaber.’

Man betaler selv entre til ARoS, men foreningen afholder udgiften til rundvisningen.

Af praktiske årsager vil vi gerne bede jer om tilmelding til både generalforsamling og rundvisning på ARoS til ingerubbesen@gmail.com senest 12. marts

Rundvisning på TV2 ØSTJYLLAND i Skejby 23/4-2020

Vi mødes udenfor på adressen Skejbyparken 1, 8200 Aarhus N. umiddelbart før kl. 19

Torsdag, den 23. april 2020

Programmet:

Kl. 19.00        Ankomst – bemærk venligst at der først vil være adgang til TV2 ØSTJYLLAND fra kl.19.00

Kl. 19.15        Velkomst

Kl. 19.30        Vi viser dagens udsendelse fra TV2 ØSTJYLLAND og serverer kaffe og kage

Kl. 20.00        Rundvisning

Kl. 21.00        Slut

Tilmelding til os@via.dk eller pr. sms på 87551831 senest 14. april. Pris kr. 50 pr. deltager, der på forhånd indbetales til foreningens konto 2380 8974302978