Årsprogram

Indbydelse til ordinær generalforsamling i Seniorforeningen 

Tirsdag d. 11. januar 2022 kl. 10-12 i gæstekantinen på Campus C.

Dagsorden følger

I henhold til vedtægterne er dagsordenen som følger:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant samt i lige år revisor
  5. Drøftelse af forslag til fremtidige arrangementer
  6. Evt

Som sædvanligt serveres der kaffe / the og rundstykker med pålæg / ost til generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen har vi arrangeret en rundvisning på ARoS. Herom senere.